Ένα ρολόι φτιαγμένο στην δεκαετία του ‘60 σταμάτησε να λειτουργεί. Είχε συναισθηματική αξία για τον κάτοχό του και γι’ αυτό απευθύνθηκε σε μας! Στα χέρια των έμπειρων ωρολογοποιών μας έγινε σαν καινούριο!

Το ρολόι όπως ήρθε στα χέρια μας

Το ρολόι μετά την επισκευή από μας

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε μας για να αναπαλαιώσουμε το παλιό σας ρολόι και να λάμψει επάνω στο χέρι σας σαν καινούριο!

Οτιδήποτε λιγότερο… αυτό δεν είναι το Watcheck!